Ærespris

BK Næstveds Adresse

Bowl’N’Fun
Erantisvej 38

BK Næstved Excalibur en klub med bredde, bestående af 4 afdelinger

(Ungdom, Handicap, Senior og Elite afdeling)

Formanden i BK Næstved er Nicolaj Pedersen,
som gerne sammen med afdelingslederne hjælper med spørgsmål om klubben og dens aktiviteter.

 2017 Mikkel Hardö, for stort sportsligt præstation  
 2016 Morten Poulsen, For stort arbejde for BK Næstved
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
2009
2008
2007
2006 Lene Clausen, (Årets Bowler)
2005 Eva Glad, (Årets BKN’er) Leder Handicap afd.
2005 Michael Voetman, (Årets Bowler)
2004 Johnni Jespersen, (Årets BKN’er)
2004 Anders Andersen, (Årets Bowler) OL Guld 2004
2003 Jan Ankerbo, (Årets BKN’er)
2003 Ulrik Hardö, (Årets Bowler)

Æresprisen

  Priserne uddeles til en der på en positiv måde har promoveret klubben udadtil i stævner og sociale sammenhæng.

  1. Dette kan være resultatmæssigt i stævner med snittællende resultater, såsom DM, SM, Kredsstævner eller andre snittællende stævner i hele Danmark.
  2. Personen kan have deltaget i snit tællende stævner  i udlandet der har markeret BKN i forhold til resten af Danmark.
  3. Personen kan have deltaget i stævner i andre sammenhæng end snit tællende så som DFIF stævner DM og Kreds samt internet bowling eller stævner der ikke er snit tællende som Nine-Tap, Scortch mix, Nedrykket 300 eller lignende stævner.
  4. Personen kan have deltaget i Point-jagt, Old Girls / Boys SbwU cup eller lignende med flotte resultater.
  5. Personen har gennem sit arbejde i klubben og for klubben lavet store eller små ting der til sammen gavner klubben i en positiv retning.
  6. Personen har ved sin positive holdning til bowling formået et skabe et godt og sundt sammen arbejde i BKN til Klubbens bedste.
  7. Personen har ved sin positive holdning over for klubben reklameret i  andre sammenhænge for vores klub i andre haller / stævner samt de arrangementer der er i vores hal.
  8. Personen kan have aktivt deltaget i dommervagter, kurser, sponsorting eller har tilbudt sin hjælp ved klub ting.
  9. Eller det kan være et medlem du syntes der mangler et klap på skulderen.
  10. Personen skal have været medlem af BKN i min. 6 mdr. 

ÆresPrisen har kun til formål at påskønne medlemmernes initiativer samt store indsats som der kommer Bowling klubben Næstved til gode.

Prisen uddeles 1 gang årligt til klubmesterskabet.

Bestyrelsen vælger ud fra kandidater hvilken kandidat der står til at vinde årets BKN Pris som består af en vandre pokal med navn. Samt en lille til ejendom.

Alle medlemmer af BKN pr. 1. Marts i stemme året er stemmeberettiget hvis kontingent og andre restancer til klubben er betalt eller aftalt med kasseren.